SEZNAM STUDIÍ RIA

Na této stránce je uveden chronologický přehled zpracovaných Hodnocení dopadů regulace a finálních zpráv RIA:

RIA k návrhu nařízení vlády o podmínkách podpory revitalizace brownfieldů pro jiné než hospodářské využití (2020)

RIA k návrhu zákona o opatřeních k přechodu ČR k nízkouhlíkové energetice (2020)

RIA k věcnému záměru stavebního zákona a následně návrhu stavebního zákona (2018-2020)

RIA k transpozici evropského kodexu pro elektronické komunikace (2019)

RIA k návrhu zákona o službách platforem pro sdílení videonahrávek (2018)

RIA k návrhu zákona o právu na digitální službu (2018)

Analýza, sestávající ze tří oddělených okruhů, k aktuálním tématům pro přizpůsobení autorského práva digitálnímu prostředí (2018)

RIA k novele zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií (2017)

Školení v oblasti hodnocení dopadů regulace – RIA (2016)

RIA k návrhu zákona o opatřeních ke snížení nákladů na budování vysokorychlostních sítí (2016)

RIA k návrhu vyhlášky o stanovení podrobností vymezení předmětu veřejných zakázek na stavební práce a rozsah soupisu stavebních prací (2016)

RIA k návrhu novel zákonů o České televizi a o Českém rozhlasu (2016)

CIA k novele zákona o provozování rozhlasového a televizního vysílání (2016)

Hodnocení dopadů regulace k návrhu novely zákona o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury (2015)

Zpracování stanoviska k problematice regulované báze aktiva – RAB (2015)

RIA k návrhu zákona o zadávání veřejných zakázek (2015)

RIA k návrhu nařízení vlády pro posouzení přiměřenosti podmínek účasti v zadávacím řízení (2015)

RIA  k návrhu věcného záměru zákona o zpětném odběru výrobků s ukončenou životností (2014-2015)

RIA k návrhu zákona o ochraně památkového fondu (2014)

RIA k návrhu věcného záměru zákona o liniových stavbách (2014)

Hodnocení dopadů regulace (RIA) k návrhu novely zákona o církvích a náboženských společnostech a zhodnocení korupčních rizik (2013)

Analýza současného stavu a budoucího vývoje v oblasti digitalizace rozhlasového vysílání v České republice (2013)

RIA k návrhu věcného zákona o změně fungování systému financování dopravní infrastruktury (2012)

Analýza dopadů zřízení Národní kosmické agentury (2012)

Hodnocení dopadů regulace k návrhu věcného záměru nového památkového zákona (2012)

Vyhodnocení dopadů rozšíření možností odpočtů výdajů na vědu a výzkum v nákladech společnosti (2012)

Hodnocení dopadů regulace (RIA) k návrhu věcného záměru zákona o železničních drahách a železniční dopravě (2012)

Hodnocení dopadů regulace (RIA) k návrhu věcného záměru zákona o zpětném odběru vybraných výrobků (2011)

Program podpory filmového průmyslu (2010)

Přínosy a náklady podpory exportu v ČR (2010)

RIA k návrhu zákona o kinematografii (2009)

RIA k velké novele vodního zákona (2008)

RIA k návrhu zákona o veřejných službách v přepravě cestujících (2009)

RIA ke směrnici upravující provozování televizního vysílání (2007)