Management Buy-Out (MBO)

Manažerský odkup (Management Buy-out neboli MBO) je forma akvizice společnosti, kdy stávající management společnosti odkoupí kontrolní majetkový podíl v této společnosti od stávajícího vlastníka (vlastníků).

Ve většině případů je důvodem pro takovou operaci názor stávajícího managementu společnosti, že dokáže díky svým znalostem a zkušenostem rozvíjet společnost lépe, pokud ji bude vlastnicky kontrolovat. Jelikož se obvykle jedná o kapitálově vysoce náročnou transakci, management do ní vstupuje společně s partnery, kteří jsou schopni zabezpečit potřebné financování (např. banky, private equity apod.).

Společnost EEIP má s manažerskými odkupy (MBO) dlouholeté zkušenosti a stávajícímu managementu poskytuje své služby a podporu v průběhu celého procesu transakce od její přípravy a realizace až po asistenci při zajištění vhodného financování transakce.

Detailní informace o procesu manažerského odkupu Vám rádi poskytneme při osobní schůzce.

Reference: