Walter

EEIP se v roce 2000 aktivně podílela na finanční restrukturalizaci společnosti Walter a.s. Praha, největšího výrobce leteckých motorů v ČR, kdy působila jako poradce majoritního akcionáře AERO Holding a rozhodujícího věřitele České konsolidační agentury (ČKA). Následně EEIP působila jako poradce při následném prodeji společnosti Walter strategickému partnerovi, společnosti Novus Holding Corp.

Díky úspěšné restrukturalizaci a následnému prodeji narostly v roce 2002 tržby společnosti Walter meziročně o 15 %. V roce 2004 byla zahájena další restrukturalizace společnosti, kdy došlo k vyčlenění výrobních činností do společností Walter Engines a.s. a Walter Medica a.s. Tržby Walter Engines za rok 2006 dosáhly 564 milionů Kč při meziročním nárůstu o 30 %. V červenci 2008 byla společnost Walter Engines a.s. (nyní Walter Aircraft Engines) převzata společností General Electric (GE) Aviation.