Analýza využití finančních nástrojů v zahraniční rozvojové spolupráci a srovnání institucionálního zázemí vybraných zemí (2019)

V roce 2019 zpracovala společnost EEIP v rámci projektu BETA2 TAČR  pro Ministerstvo zahraničních věcí analýzu používání finančních nástrojů v zahraniční rozvojové spolupráci.

Hlavním cílem analýzy bylo:

  1. zmapování institucionálního nastavení pro používání finančních nástrojů ZRS v Nizozemsku, Švédsku, Rakousku a Finsku;
  2. vymezení institucí poskytujících finanční nástroje ZRS a jejich ukotvení v národním systému podpory;
  3. popis konkrétního zaměření podpory, typů využívaných nástrojů a jejich kombinací, propojení institucí s MZV (resp. s jemu odpovídajícím subjektem v dané zemi);
  4. srovnání modelů používání finančních nástrojů ve zmíněných zemích;
  5. identifikace „best practices“.

Součástí zadání bylo také zhodnocení výhod a nevýhod zapojení do struktury EDFI (European Development Finance Institutions), jež zastřešuje finanční instituce, které v jednotlivých zemích tyto typy nástrojů poskytují.

Cíle analýzy vycházely ze stavu, kdy je v České republice právě zapojení nových druhů finančních nástrojů v rámci ZRS zvažováno. Zpracovatel vycházel v rámci analýzy kromě primární rešerše dat rovněž z dotazníků, které rozeslal dotčeným stranám ve zkoumaných zemích, a také z několika osobních řízených rozhovorů, které byly provedeny s příslušnými institucemi v Nizozemsku (FMO, RVO, MZV) a ve Finsku (FF, FP, MZV).

Více informací k analýze lze nalézt na stránkách TAČR: https://starfos.tacr.cz/cs/project/TIRAMZV811#project-main