Fúze a akvizice

EEIP působí jako finanční poradce na straně kupujících i prodávajících při transakcích v oblasti fúzí a akvizic. EEIP jako poradce provádí klienta akvizičním procesem, který pokrývá poradenství jak při nabývání nebo odprodeji podílů ve společnostech, tak při odkupech nebo odprodejích podniků, jejich částí nebo některých významných aktiv či jejich souborů v rámci České republiky a dalších zemí střední Evropy.

V rámci poradenství na straně kupujícího identifikuje EEIP vhodné akviziční cíle v závislosti na profilu a zadání klienta. Součástí této fáze transakce může být i zpracování tržní analýzy podle požadavků klienta. V případě zastupování prodávajícího EEIP identifikuje, s využitím sítě svých partnerů, okruh potenciálních zájemců a investorů.

Součástí poskytovaného poradenství je komunikace a asistence při vyjednávání transakce, ocenění nabývaného podílu, podniku nebo aktiv a identifikace vhodné akviziční struktury. Ve spolupráci s renomovanými právními kancelářemi EEIP analyzuje a připraví akvizici v kontextu soutěžního práva a asistuje při zastupování klienta v komunikaci s antimonopolními úřady. Následně společnost EEIP asistuje i při zajištění financování akvizice.

Při poskytování poradenských služeb klientům vychází EEIP z předpokladu, že úspěšné završení akvizičního procesu vychází jak z profesionální úrovně poradce, tak z nezbytné koordinace a efektivní komunikace s klientem v průběhu celého procesu akvizice.

Další informace o procesu akvizice s Vámi rádi probereme při osobní schůzce.