RIA k věcnému záměru zákona o vyvlastnění (2021)

V roce 2020 vypracovala EEIP Hodnocení dopadů regulace (RIA) k věcnému záměru zákona o vyvlastnění. Věcný záměr následně v červenci 2021 schválila vláda. Hlavním cílem zákona je zrychlení přípravy staveb urychlením procesu vyvlastnění, a to díky zkrácení délky vyvlastňovacího řízení, snížení počtu a délky soudních řízení a urychlení zahajování staveb, které jsou na vyvlastňovacích procesech závislé.