Analýza dopadů zřízení Národní kosmické agentury

Název: Analýza dopadů zřízení Národní kosmické agentury

Zadavatel: Ministerstvo dopravy

Období: 2012

V analýze byly posouzeny potřeby založení Národní kosmické agentury a její formy a obsahu a vyhodnoceny náklady a přínosy plynoucí ze založení Národní kosmické agentury.