Vystoupení na konferencích a kongresech

Členové týmu EEIP pravidelně přednáší na odborných konferencích, kongresech a diskuzích v oblastech, kterým se odborně věnují. Jako příklad lze uvést příspěvky na následujících odborných akcích:

 • Konference PŘEDCHÁZENÍ VZNIKU ODPADŮ 2021: Daniel Džmuráň z EEIP představil na konferenci PVO 2021 návrh modelu depozitního systému pro jednorázové nápojové obaly v ČR, který EEIP v průběhu roku 2020 vytvořila. Linky: záznam vystoupení, stránka projektu.
 • Kongres SAMOŠKA 2021, Odborné setkání tradičního trhu: Daniel Džmuráň z EEIP se zúčastnil panelové diskuze na téma zálohování nápojových obalů a jeho dopadů na český tradiční trh. Hlavní argumenty diskuze shrnuje článek v magazínu Ozvěny Samošky na stranách 26-31.
 • Konference PŘEDCHÁZENÍ VZNIKU ODPADŮ 2019: Dita Tesárková z EEIP představila na konferenci PVO 2019 hlavní výstupy případové studie o přechodu z jednorázových na opakovaně použitelné obaly a nádobí na farmářských trzích na pražské Náplavce. Linky: prezentace, stránka projektu.
 • Záchrana ČSA z pohledu pravidel EU: Prof. Mejstřík vystoupil na půdě České národní banky na 5. ročníku Restrukturalizačního fóra 2016 na téma Záchrana ČSA – restrukturalizace, které se jako bývalý zmocněnec Ministerstva financí pro jednání s EK o státní pomoci ČSA přímo účastnil. Prezentaci lze shlédnout zde.
 • Měnící se svět: Na neformálním setkání exportérů ukázali dva významní čeští ekonomové, že zvraty ve světové ekonomice nemusí znamenat pouze riziko, ale i příležitostSoutěž exportní cena DHL Unicredit 2015 pod záštitou CzechTrade
 • Banky tradiční a islámské jako regulované síťové odvětví“, Fórum Zlaté koruny Vize bankovnictví, 2015
 • „Globální rámec exportu a investic pro ČR a střední Evropu“, Investment&Business Forum, Ostrava, 2014
 • „Zapojení ČR do globálních hodnotových řetězců a nepřímý obchod ČR přes Německo“, Country Risk Conference, Praha, květen 2014
 • „Současná evropská energetická politika a její vliv na Českou republiku“, konference Dosažené výsledky, přínosy a omyly, ambice, realita, vize – Energetika a evropské desetiletí, Černínský palác, Praha, květen 2014
 • „Investice do zdraví v ČR”, vystoupení prof. Mejstříka na semináři PSP ČR “České zdravotnictví na rozcestí, kam se vydáme?”, PSP ČR, duben 2014
 • „Energetika: Globální a regionální faktory konkurenceschopnosti Evropy“, konference Energetika nejistá, Praha, březen 2014

Starší příspěvky