Poradenství společnostem v krizi a insolvenci

Společnosti v krizi vyžadují implementaci souboru okamžitých opatření, které budou mít za cíl v co možná největší míře snížit ztráty plynoucí z možné úpadkové situace, zachovat produktivní aktiva a tam, kde je to možné, sestavit dlouhodobý restrukturalizační plán. EEIP nabízí své zkušenosti v oblasti ekonomického poradenství při restrukturalizaci a reorganizaci společností v případě hrozícího úpadku i za nastalé úpadkové situace.

Poradenství v krizové situaci

 • Identifikace klíčových oblastí aktivit společnosti a jejich významu při řešení krizové situace
 • Analýza konkurenceschopnosti podniku a/nebo jeho složek i vzhledem k možnému úpadku
 • Zpracování business a finančního plánu
 • Analýza a sestavení strategického rámce řešení krizové situace
 • Zpracování krizového plánu
 • Příprava podkladů pro jednání s bankami, věřiteli, právními zástupci a investory
 • Shromáždění podkladů pro případné vyhlášení moratoria před podáním insolvenčního návrhu

Poradenství v průběhu insolvenčního řízení a po rozhodnutí o úpadku

 • Zpracování reorganizačního plánu
 • Porovnání relevantních možností řešení úpadkové situace (analýza možnosti vyhlášení moratoria, řešení úpadku reorganizací atd.)
 • Poradenství při podávání návrhu na moratorium, případně insolvenčního návrhu
 • Poradenství dlužníkovi ve všech fázích reorganizace (od přípravy po implementaci)
 • Poradenství při jednání s věřiteli, právníky a s věřitelským výborem
 • Poradenství při vyjednávání s bankami a investory

Reference: