Poradenství pro skupinu RWE

EEIP poskytovala post-akviziční poradenství skupině RWE již od roku 2002, kdy jí úspěšně pomáhala při privatizaci českého plynárenství (koupě Transgasu a 8 distribučních plynárenských společností).

Ve 3. čtvrtletí roku 2013 musela být tato dlouholetá spolupráce ukončena z důvodu následného angažování prof. Michala Mejstříka v dozorčí radě společnosti ČEZ.

V rámci své poradenské činnosti poskytovala EEIP skupině RWE následující služby:

  • monitorování vývoje trhu s plynem, elektřinou, fosilními palivy i obnovitelnými zdroj;
  • vytváření prognóz vývoje těchto trhů;
  • analýza dopadů změn evropské i české regulace energetického sektoru na obchodní aktivity skupiny RWE;
  • vyhodnocování technologických trendů v oblasti energetiky a jejich možné využití v rámci aktivit skupiny RWE;
  • průběžné vyhodnocování hrozeb a příležitostí pro obchodní aktivity skupiny RWE nejen na trzích s energetickými komoditami, ale i v oblasti obchodování s emisními povolenkami, v souvislosti s plánovanými trasami plynovodů atd.

Ukázka práce EEIP v této oblasti: