Poradenství pro skupinu RWE (2002-19)

EEIP poskytovala post-akviziční poradenství skupině RWE již od roku 2002, kdy jí úspěšně pomáhala při privatizaci českého plynárenství (koupě Transgasu a 8 distribučních plynárenských společností).

V letech 2013 – 2014 byla tato dlouholetá spolupráce přerušena z důvodu angažmá prof. Michala Mejstříka v dozorčí radě společnosti ČEZ. Následně byla však opět obnovena, přičemž až do roku 2019 působil prof. Mejstřík jako odborný poradce dceřiné společnosti innogy. Tato spolupráce tak skončila až prodejem innogy společnosti E.ON.

V rámci své poradenské činnosti poskytovala EEIP skupině RWE následující služby:

  • monitorování vývoje trhu s plynem, elektřinou, fosilními palivy i obnovitelnými zdroj;
  • vytváření prognóz vývoje těchto trhů;
  • analýza dopadů změn evropské i české regulace energetického sektoru na obchodní aktivity skupiny RWE;
  • vyhodnocování technologických trendů v oblasti energetiky a jejich možné využití v rámci aktivit skupiny RWE;
  • průběžné vyhodnocování hrozeb a příležitostí pro obchodní aktivity skupiny RWE nejen na trzích s energetickými komoditami, ale i v oblasti obchodování s emisními povolenkami, v souvislosti s plánovanými trasami plynovodů atd.

Ukázka práce EEIP v této oblasti: