RIA k návrhu věcného záměru zákona o železničních drahách a železniční dopravě (zákon o železnicích)

Název: Hodnocení dopadů regulace (RIA) k návrhu věcného záměru zákona o železničních drahách a železniční dopravě (zákon o železnicích)

Zadavatel: Ministerstvo dopravy

Období: 2012

V rámci RIA byly hodnoceny následující oblasti;

 • základní koncepce uspořádání právní úpravy;
 • základní pojmy, kategorizace drah;
 • vymezení základních principů vzniku, fungování a zániku drah;
 • provozování železniční dráhy včetně způsobu stanovení cen – základní regulační rámec;
 • provozování drážní dopravy – základní regulační rámec;
 • práva a povinnosti vlastníka dráhy, provozovatele dráhy a provozovatele drážní dopravy, úprava vzájemných vztahů, přepravní vztahy;
 • prohlášení o dráze – obsah a způsob zveřejňování včetně jeho změn;
 • technické podmínky (interoperabilita, uvádění subsystémů do provozu, určená technická zařízení) a vztah ke stavebnímu právu;
 • oprávnění osob k řízení drážních vozidel;
 • působnost a pravomoc regulačního, bezpečnostního a inspekčního orgánu;
 • mimořádné události;
 • správní delikty, státní správa a státní dozor.