Poradenství v oblasti strukturálních fondů a regionálního rozvoje

EEIP poskytuje poradenské služby v oblasti strukturálních fondů EU pro ministerstva a orgány veřejné správy. Kromě níže uvedených aktivit zástupci EEIP pravidelně vystupují na seminářích a konferencích v ČR i zahraničí, které se problematikou fondů EU zabývají.