RIA k návrhu věcného záměru nového památkového zákona

Název: Hodnocení dopadů regulace k návrhu věcného záměru nového památkového zákona

Zadavatel: Ministerstvo kultury

Období: 2012

Hlavní důraz studie byl kladen na kvalitativní zachování kulturního dědictví v ČR, náklady státní správy a přínosy a náklady společenské a ekonomické.