Eastman Chemicals

Eastman Chemicals oznámil dne 21. února 2000 akvizici Chemických závodů Sokolov (Hexion Specialty Chemicals), největšího výrobce akrylátů v České republice, od Fondu národního majetku ČR.

EEIP při této transakci působila jako finanční poradce kupující strany, Eastman Chemicals. Jednalo se o jedinou nebankovní privatizaci velkého podniku schválenou v roce 1999.