Due diligence

Detailní prověření předmětu koupě je základem každé úspěšné akvizice a výchozím krokem při stanovení jeho odpovídajícího finančního ohodnocení a rozhodování o provedení akvizice.

Pro naše klienty připravíme obchodní a finanční due diligence (hloubková prověrka) cílové společnosti, kde zhodnotíme podnikovou obchodní strategii, provedeme rozbor finanční kondice podniku a komplexně prověříme jeho historii.

Velkou pozornost klademe na identifikaci a ohodnocení všech rizik spojených s daným podnikem a jeho činností. Naši klienti od nás obdrží komplexní informace potřebné pro uzavření podnikatelsky rozumného obchodu.

Každá prověrka je svou povahou jedinečná, proto i my našim klientům poskytujeme vysoce individualizované služby. Ve spolupráci s našimi externími partnery zajistíme provedení právní a daňové due diligence a zastřešíme celý proces.

Základní okruhy, jež zahrnuje proces due diligence