Analýzy dopadů změn předpisů na podnikatelské aktivity

EEIP nabízí vyhodnocení dopadů změn právního rámce (českých i evropských předpisů) na konkrétní podnikatelské aktivity klienta, optimalizaci procesů klienta v návaznosti na změny legislativního rámce, výběr nejvhodnější strategie adaptace na změny v legislativě atp.