Zahraniční a nadnárodní státní instituce

Díky rozsáhlým zkušenostem v oblasti fúzí a akvizic velkých společností je EEIP schopna nabídnout adekvátní služby finančního poradenství při privatizaci státního majetku. Kromě samotné přípravy privatizačního projektu a identifikace vhodných partnerů se EEIP podílí na přípravě tendrů podle mezinárodních standardů a na přípravě detailních jednání o podmínkách privatizace.

EEIP dále nabízí poradenské služby v oblasti získávání financování z fondů EU. EEIP poskytuje komplexní škálu služeb, od analýzy potenciálních zdrojů financování přes zpracování žádostí o dotace a s tím spojenou administrativu až po samotná výběrová řízení.

EEIP rovněž nabízí státním institucím zpracování hodnocení regulace (RIA), ve spolupráci s Institutem státní správy (ISS) pořádala školení pro zaměstnance státní správy k problematice hodnocení dopadů regulace a zajišťovala organizaci konferencí s tematikou RIA.

Mezi další poradenské služby EEIP poskytované klientům z řad orgánů státní správy a samosprávy jsou například analýzy odvětví nebo regionů (benchmarking, ekonometrické analýzy časových řad a panelových dat, multikriteriální analýzy aj.), organizační a personální optimalizace, ekonomické vyhodnocení projektů a programů, návrhy opatření ke zvýšení výkonnosti a efektivity chodu úřadu a další. Příkladem může být Analýza a evaluace podpůrných programů pro start-upy a začínající podnikatele v ČR a na Slovensku zpracovaná na přelomu let 2018 a 2019 pro agenturu EASME (Executive Agency for SMEs), která spadá přímo pod Evropskou komisi.

Klíčové transakce:

  • RIA k novelizaci vodního zákona atd.
  • Studie pro místopředsedu vlády pro ekonomiku a Ministerstvo průmyslu a obchodu: „Hospodářský vývoj Číny: Příležitost?“ (s dodatkem „Obchod ČR s ČLR“)
  • Studie pro MMR