Publikace

Příklady publikací, na nichž se podíleli pracovníci EEIP:

 • 2015 Bankovnictví v teorii a praxi/Banking principles in theory and practise (Mejstřík, M., Pečená, M., Teplý, P.), Praha: Karolinum, ISBN: 978-80-246-2870-7, Knize byla udělena cena Jaroslava Jirsy za nejlepší učebnici roku
 • 2014 The Discriminate Analysis and Relevant Model for Mapping Export Potential (Urban, M., Mejstřík M., Chvalkovská, J.G.), World Academy of Science, Engineering and Technology, International Journal of Social, Management, Economics and Business Engineering, Vol. 8 No. 10
 • 2014 Application of the Decission support Model to Czech Exports (Urban, M., Mejstřík M., Chvalkovská, J.G.), Acta Oeconomica Pragensia, Praha, No. 2, ISSN 0572-3043
 • 2012 Public open data against crisis? Case of Czech and EU Insolvency Registers (Mejstřík, M., Chvalkovská, J.), IACSIT Press, Singapore, IPCSIT, vol. 45
 • 2012 Open data in Czech and EU Insolvency Registers (Mejstřík, M., Chvalkovská, J.), Global Mindset Development in Leadership and Management, University of Riverside, USA, ISBN 978-0-9832223-2-3
 • 2009 Efektivita regulace fúzí a akvizic v EU (Serdarević, G., Teplý, P.), IES Working Paper 28/2009, IES FSV, Univerzita Karlova v Praze, (v angličtině)
 • 2008 Základy bankovnictví (Mejstřík, M., Pečená, M., Teplý, P.), 1. vydání, Praha: Karolinum, 627 s., ISBN 978-80-246-1500-4
 • 2008 Predikce finanční stability ekonomik rozvíjejících se trhů prostřednictvím Logit analýzy (Teplý, P., Jakubík P.), kapitola v knize Redefining Business Horizons, Macmillan Publishers India Ltd., ISBN 10:0230-63715-9
 • 2008 Řízení operačního rizika a důsledky pro vlastní kapitál bank – případová studie (Teplý, P., Chalupka, R.), IES Working Paper 17/2008, IES FSV, Univerzita Karlova v Praze, (v angličtině)
 • 2008 Operační riziko – analýza scénářů (Teplý, P., Rippel, M.), IES Working Paper, 15/2008, IES FSV, Univerzita Karlova v Praze, (v angličtině)
 • 2005 Tři zádrhely kupónové privatizace (Kyn, O.; Mejstrik, M.), Economics Working Paper Archive EconWPA v rámci série Development and Comp Systems, číslo 0511004 (v angličtině)
 • 2001 Hrozby a příležitosti pro malé a střední podniky v rámci začleňování do jednotného evropského trhu: Česká republika (Mejstřík, M.), Occasional Paper IES 2001/1, Occasional paper IES FSV No. 1, (v angličtině)
 • 2001 Rozvoj finančního sektoru v ČR a Bulharsku a problémy podnikového řízení (Mejstrik, M.,Dvorakova, A.,Neprasova, M.) v rámci studie Restructuring and Development of the Banking Sector in Advanced Transition Countries, EPI Sofia 2001, Economic Policy Institute EPI
 • 2000 Správa velkých akciových společností: teorie a česká praxe (Mejstrik, M.), v rámci studie Corporate Governance, Bratislava, 2000, s. 19-42, Corporate Governance,
 • 2000 Makroekonomické a finanční aspekty rozvoje Eurozony (Mejstrik, M.), Finance a úvěr, vol.50, No.6