Spolupráce s partnery

Široká síť mezinárodně působících partnerů umožňuje EEIP snadnější přístup k potenciálním investorům při poskytování služeb pro své klienty. EEIP spolupracovala v řadě obchodních případů s předními světovými bankami (Standard Chartered, WestLB Group, Commerzbank, Raiffeisen Group, Lazard a jiné) či předními světovými konzultačními společnostmi (KPMG, PWC, Mazars, McKinsey, BCG a jiné).

V oblasti mezinárodního obchodu EEIP spolupracuje s International Chamber of Commerce (ICC), European Commission Agencies, UNCTAD, UNIDO, USAID, agenturou CzechTrade, se Svazem průmyslu a dopravy ČR a dalšími partnery.

V České republice spolupracuje EEIP s renomovanými partnery z řad předních advokátních kanceláří, konzultačních firem či výzkumných a dalších odborných organizací. EEIP se opakovaně podílela na řešení prakticky orientovaných výzkumných projektů podporovaných prostřednictvím programů Technologické agentury ČR (TA ČR).