Zpracovatelský průmysl a výroba

Oborové znalosti expertů EEIP přispívají k vysoké kvalitě poskytovaných služeb v odvětvích: petrochemického průmyslu, chemického průmyslu a průmyslu plastů, automobilového průmyslu, potravinářství.

EEIP působila jako finanční poradce při privatizaci společnosti Unipetrol, třetí největší privatizační transakci v historii České republiky. Dále se podílela na prodeji pohledávek České konsolidační agentury (ČKA) za skupinou Unipetrol.

Mezi další významné transakce v oblasti zpracovatelského průmyslu, při kterých poradenské služby EEIP hrály klíčovou roli, patří například akvizice Chemických závodů Sokolov, privatizace společnosti Lisovny plastických hmot Vrbno, procesně personální autit ve společnostech Vítkovice Heavy Machinery a Vítkovice Power Engineering nebo restrukturalizace společnosti Spolana Neratovice.