EXPLOSIA

V roce 2016 připravila EEIP plán dlouhodobého rozvoje společnosti EXPLOSIA a.s., jež je ze 100% vlastněna Ministerstvem průmyslu a obchodu České republiky (MPO ČR). EXPLOSIA je společnost působící především v oblasti výroby výbušnin a služeb spojených s aplikací energetických materiálů pro civilní i vojenské použití. EXPLOSIA zaujímá významné postavení v oblasti trhavin a střelivin na trhu ČR, ale je i významným exportérem, především do zemí EU, post-sovětských republik a arabských zemí.

Plán dlouhodobého rozvoje zahrnoval analýzu ekonomických a provozních dat společnosti EXPLOSIA, plán investic podporujících rozvoj firmy, sestavení a analýzu výhledu vývoje hospodaření společnosti a posouzení „testu soukromého investora“.

Součástí služeb EEIP byla i příprava podkladů a asistence při vyjednávání s Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) v souvislosti s posouzením plánu vzhledem k otázce státní pomoci dle čl. 87 a 88 Smlouvy o založení Evropského společenství.