Nafta Gbely

V rámci poskytování poradenských služeb skupině RWE společnost EEIP v letech 2001 a 2002 radila při restrukturalizaci Nafty Gbely. Výsledkem těchto aktivit byl nákup 40 % akcií Nafty Gbely, servisní společnosti SPP, společností RWE Gas. Při výši investice 1,3 miliardy slovenských korun to byla jedna z pěti největších investic ve slovenském energetickém průmyslu. Převod 40 % akcií od fragmentovaných akcionářů do rukou mezinárodního partnera byl úspěšně dokončen v únoru 2001.

Během let 2001-2002 skupina Nafta začala první fázi korporátní restrukturalizace, která byla schválena i SPP jako majoritním akcionářem. EEIP spolupracovala na návrhu korporátní a organizační struktury celé skupiny Nafta Gbely. Cílem bylo zredukovat a zrychlit rozhodování, zbavit se ztrátových výrobních aktivit, využít potenciál snížení nákladů a zvýšit konkurenceschopnost Nafty Gbely. Hlavním úkolem mandátu EEIP bylo vytvořit z mateřské společnosti Nafta Gbely strategicko-finančně řídící a administrativní centrálu.

EEIP působila i při implementaci restrukturalizace. Prof. Michal Mejstřík byl stálým hostem jednání představenstva jménem RWE Gas od roku 2001 do roku 2002.