Hodnocení podpůrných programů pro start-upy a začínající podnikatele v ČR a SR (2018-19)

Na přelomu let 2018 a 2019 zpracovala EEIP pro EASME přehled a evaluaci programů na podporu začínajících podnikatelů a start-upů v České republice a na Slovensku.

EASME (Executive Agency for SMEs) je agentura založená přímo Evropskou komisí jakožto koordinátor unijních programů na podporu malých a středních podniků, inovací a záležitostí spojených s životním prostředím, ochranou klimatu námořní agendou.

V rámci projektu zpracovali pracovníci EEIP nejprve informační medailony o šesti podpůrných programech jak v České republice, tak na Slovensku. Ve druhé fázi pak po výběru na straně EASME analyzovali ve větší míře detailu a následně provedli evaluaci čtveřice z těchto programů v ČR a trojice na Slovensku. Vycházeli přitom mimo jiné také z osobních konzultací se zástupci organizací, které tyto iniciativy vyhlašují.

V poslední fázi projektu byly na základě analýz EEIP vybrány tři české programy (CzechStarter, S-Záruka a JIC Inovační voucher) a jeden slovenský program (National Development Fund II). Tyto iniciativy se pak objevily ve finálním reportu Evaluation of Support Services for would-be Entrepreneurs and Newly Established Businesses, který byl publikován v květnu 2019.

V ČR byly analyzovány následující podpůrné programy:

 • CzechStarter
 • Vadium
 • S-Záruka
 • JIC Inovační vouchery
 • Inostart
 • Expanze

Na Slovensku pak byly analyzovány tyto programy:

 • National Development Fund II
 • Startup Sharks
 • Národný holdingový fond
 • Mikropôžičkový program
 • Úver PODNIKATEĽKA
 • Nové alebo inovatívne programy na zlepšenie samozamestnania mladých ľudí