Doprava

Společnost EEIP má rozsáhlé zkušenosti s poradenstvím v oblasti dopravy a logistiky v ČR. Její zástupci zpracovali analýzy hodnotící jak situaci v oblasti osobní, tak nákladní přepravy v silniční, železniční i letecké dopravě. EEIP poskytovala poradenství v této oblasti jak subjektům soukromým, tak i veřejnoprávním.