Konzultace

Realizace konzultačního procesu k připravovaným legislativním dokumentům je jednou ze služeb, které EEIP v oblasti RIA nabízí. Součástí tohoto procesu mohou být workshopy, veřejné diskuze, odborné semináře, konference, dotazníková šetření, případové studie i další aktivity sestavené podle přání klienta.