Novinky

Firemní dárcovství v České republice – vývoj, současný stav a překážky rozvoje jeho jednotlivých forem

02.08.2018 Společnost EEIP, a.s. zpracovala analýzu stavu firemního dárcovství v ČR a na základě  zjištěných skutečností navrhla změny, které mohou posílit motivaci firem k filantropickým aktivitám. Součástí analýzy bylo rozsáhle šetření vedené formou dotazníkového šetření a polostrukturovaných rozhovorů s dotčenými stranami …

Navigátor bezpečného úvěru 2017

11.12.2017 EEIP ve spolupráci s Univerzitou Karlovou zveřejnila studii, která je výsledkem 7. ročníku  projektu Navigátor bezpečného úvěru (garantem projektu je Prof. Michal Mejstřík, zpracovatele projektu je Jan Matyáš), jehož cílem je: 1)   zmapovat a popsat český trh spotřebitelských půjček, 2)   posoudit kvalitu jednotlivých …

Poradenství v oblasti behaviorální ekonomie

25.10.2017 Implementace behaviorálních metod je výrazným celosvětovým trendem a umožňuje využití poznatků zkoumaných např. prof. Richardem Thalerem, který v roce 2017 za aktivity na poli Behaviorální ekonomie (BE) získal Nobelovu cenu za ekonomii. více: Behaviorální ekonomie  

Nástroj EEIP pro hledání firemních exportních příležitostí a vyhledání koncových zákazníků

22.06.2017 EEIP vytvořila exportní model sloužící k prioritizaci exportních příležitostí pro konkrétní firmy.  Export Decision Support Model (EDSM) s analytickou podporou pracovníků EEIP umožňuje na základě absorpční schopnosti dovozního trhu, růstového potenciálu a kompatibility ve vztahu k české ekonomice identifikovat vhodné …

Navigátor bezpečného úvěru 2016

24.11.2016 EEIP ve spolupráci s Univerzitou Karlovou zveřejnila studii, která je výsledkem 6. ročníku  projektu Navigátor bezpečného úvěru (garantem projektu je Prof. Michal Mejstřík, manažerem projektu je Matěj Urban), jehož cílem je: 1)   zmapovat a popsat český trh spotřebitelských půjček, 2)   posoudit kvalitu jednotlivých …

Restrukturalizační plán SPA HOTEL THERMAL Karlovy Vary

13.01.2016 V závěru roku 2015 zpracovala EEIP restrukturalizační plán pro společnost THERMAL-F, a.s., jež je ze 100% vlastněna Ministerstvem financí České republiky (MFČR). THERMAL-F provozuje čtyřhvězdičkový SPA HOTEL THERMAL, jeden z nejvýznamnějších hotelů v Karlových Varech, v kterém se každoročně koná Mezinárodní filmový festival …

Procesně personální audit ve společnostech Vítkovice Power Engineering a Vítkovice Heavy Machinery

03.04.2014 Procesně-personální audit obsahoval analýzu kapacity pro vykonávání činností u jednotlivých pracovních pozic THP pracovníků a režijních dělníků, z analýzy vyplynulo nastavení optimálních kapacit. Audit probíhal ve společnostech Vítkovice Heavy Machinery a Vítkovice Power Engineering a kromě nastavení optimálních procesů a kapacit …

Analýza současného stavu a budoucího vývoje v oblasti digitalizace rozhlasového vysílání v České republice

28.03.2014 Ministerstvo kultury ČR připravuje novelu zákona, která by měla podpořit další vývoj v plánované digitalizaci rozhlasového vysílání. Tato novela by dle aktuálního legislativního plánu měla být předložena v květnu 2014. V souvislosti s touto chystanou právní změnou vypracovala společnost EEIP v prosinci 2013 pro …

Analýza vlivu ekonomické krize na implementaci strukturálních fondů a Fondu soudržnosti

 V prosinci 2013 vypracovala společnost EEIP studii „Analýza vlivu ekonomické krize na implementaci strukturálních fondů a Fondu soudržnosti“ pro Ministerstvo pro místní rozvoj ČR. Tato studie, analyzující vliv ekonomické a finanční krize na vývoj čerpání prostředků z evropských fondů, byla zpracována jako …

Investice do zdraví v ČR

06.03.2014 V rámci studie “Investice do zdraví v ČR”, která byla podkladem pro vystoupení prof. Mejstříka na dubnovém semináři PSP ČR “České zdravotnictví na rozcestí, kam se vydáme?” společnost EEIP navrhla šířeji se orientovat na zvýšení zdravých roků života české populace. …