Novinky

EEIP zpracovala analýzu systému náhradních odměn pro Ministerstvo kultury

 Na podzim roku 2021 zpracovali experti EEIP pro Ministerstvo kultury ČR analýzu k vyhlášce, kterou se stanoví typy přístrojů ke zhotovování rozmnoženin, typy nenahraných nosičů záznamů a výše paušálních odměn. Hlavním cílem analýzy bylo stanovit, do jaké míry stávající úprava …

EEIP součástí výzkumného projektu SEEPIA

 EEIP je členem výzkumného konsorcia, které se svým projektem Centrum socio-ekonomického výzkumu dopadů environmentálních politik (SEEPIA) získal podporu z programu Prostředí pro život Technologické agentury České republiky (TAČR). Záměrem projektu je vytvoření interdisciplinárního výzkumného centra, které zajistí dlouhodobou odbornou kapacitu pro socioekonomický …

Zákonem roku 2021 se stal nový stavební zákon, s jehož přípravou EEIP pomáhala

 Nový stavební zákon, jenž byl v létě 2021 schválen Poslaneckou sněmovnou a následně podepsán prezidentem, byl v anketě advokátní kanceláře Deloitte Legal zvolen Zákonem roku 2021.

Věcný záměr zákona o vyvlastnění, k němuž EEIP vypracovala RIA, schválila vláda

 Vláda dne 19. července schválila návrh věcného záměru zákona o vyvlastnění, k němuž EEIP vypracovala Hodnocení dopadů regulace (RIA). Hlavním cílem zákona je zrychlení přípravy staveb zrychlením procesu vyvlastnění, a to díky zkrácení délky vyvlastňovacího řízení, snížení počtu a délky …

Nový stavební zákon, k němuž EEIP zpracovala zprávu RIA, podepsal prezident

 Prezident republiky podepsal dne 15. července 2021 nový stavební zákon, ke kterému EEIP zpracovala Hodnocení dopadů regulace a finální zprávu RIA. Zákon vstoupí v účinnost v polovině roku 2023. Některé změny, které tato klíčová norma přináší, však začnou platit již …

Michal Mejstřík Memorial – Vzpomínkový večer na prof. Mejstříka

 Dne 8. dubna proběhl v Divadle Archa za účasti mnoha osobností vzpomínkový večer s názvem MMM – Michal Mejstřík Memorial. Večer připomněl předního českého teoretického ekonoma, podnikatele, pedagoga, vládního poradce, podporovatele umění, prosazovatele podnikatelské etiky, ale především skvělého přítele, který v …

EEIP navrhla model zálohového systému pro jednorázové nápojové obaly v ČR

 V průběhu roku 2020 připravili experti EEIP pod vedením prof. Mejstříka komplexní studii, jejímž hlavním přínosem je detailní návrh funkčního modelu depozitního systému pro nápojové PET lahve a plechovky pro Českou republiku. Studie byla následně představena 2. března 2021 na …

Prof. Mejstřík pro TÉMA: Pandemie jen urychlila nutné změny

 „Přicházející změny byly zřetelné už před koronakrizí, dění kolem covid-19 je jenom znatelně urychluje,“ říká prof. Michal Mejstřík v rozsáhlém rozhovoru pro týdeník TÉMA, v němž se vyjadřuje k mnoha aktuálním tématům. Hovoří mimo jiné o boji s pandemií koronaviru i jeho …

Studie ověřující ekonomické řešení stavby nové haly Kongresového centra

 Na přelomu let 2019 a 2020 zpracovali experti EEIP ve spolupráci se společností di5 architekti inženýři s.r.o. studii ověřující ekonomické a projektově-technické řešení stavby nové haly Kongresového centra Praha (KCP).

RIA k návrhu zákona o opatřeních k přechodu ČR k nízkouhlíkové energetice (2020)

 Společnost EEIP zpracovala v roce 2020 pro MPO Hodnocení dopadů regulace (RIA) k návrhu zákona o opatřeních k přechodu České republiky k nízkouhlíkové energetice.