Novinky

RIA k návrhu věcného záměru rekodifikace veřejného stavebního práva

19.09.2019 Na začátku roku 2019 dokončila EEIP zprávu Hodnocení dopadů regulace (RIA) k návrhu věcného záměru rekodifikace veřejného stavebního práva. 

Případová studie přechodu na opakovaně použitelné obaly na farmářských trzích na Náplavce

 Na začátku roku 2019 dokončila EEIP případovou studii pro Ministerstvo životního prostředí, ve které zkoumala možnosti přechodu z jednorázových na opakovaně použitelné obaly a nádobí na oblíbených farmářských trzích na pražské Náplavce.

RIA k zákonu o právu na digitální služby

17.04.2019 Společnost EEIP zpracovala Hodnocení dopadů regulace (RIA) k návrhu zákona o právu na digitální služby, ze kterého čerpá Důvodová zpráva, doručená spolu se samotným návrhem 9. dubna 2019 poslancům PSP ČR. Hlavním cílem návrhu je zásadním způsobem posílit práva fyzických a právnických …

Navigátor bezpečného úvěru 2018

 EEIP ve spolupráci s Univerzitou Karlovou zveřejnila studii, která je výsledkem 8. ročníku projektu Navigátor bezpečného úvěru (garantem projektu je Prof. Michal Mejstřík, zpracovatele projektu je Daniel Džmuráň), jehož cílem je: 1)   zmapovat a popsat český trh spotřebitelských půjček, 2)   posoudit kvalitu jednotlivých …

Validace a varianty úprav systému financování přeneseného výkonu státní správy

 EEIP spolu se svými partnery zpracovala pro Ministerstvo vnitra analýzu současného stavu financování přeneseného výkonu státní správy různými kategoriemi obcí a kraji a zhodnotila možné úpravy, které by vedly ke zefektivnění a zvýšení transparentnosti distribuce prostředků a odstranění nedostatků současného systému.

Firemní dárcovství v České republice – vývoj, současný stav a překážky rozvoje jeho jednotlivých forem

02.08.2018 Společnost EEIP, a.s. zpracovala analýzu stavu firemního dárcovství v ČR a na základě  zjištěných skutečností navrhla změny, které mohou posílit motivaci firem k filantropickým aktivitám. Součástí analýzy bylo rozsáhle šetření vedené formou dotazníkového šetření a polostrukturovaných rozhovorů s dotčenými stranami …

Poradenství v oblasti behaviorální ekonomie

25.10.2017 Implementace behaviorálních metod je výrazným celosvětovým trendem a umožňuje využití poznatků zkoumaných např. prof. Richardem Thalerem, který v roce 2017 za aktivity na poli Behaviorální ekonomie (BE) získal Nobelovu cenu za ekonomii. více: Behaviorální ekonomie  

Nástroj EEIP pro hledání firemních exportních příležitostí a vyhledání koncových zákazníků

22.06.2017 EEIP vytvořila exportní model sloužící k prioritizaci exportních příležitostí pro konkrétní firmy.  Export Decision Support Model (EDSM) s analytickou podporou pracovníků EEIP umožňuje na základě absorpční schopnosti dovozního trhu, růstového potenciálu a kompatibility ve vztahu k české ekonomice identifikovat vhodné …

Navigátor bezpečného úvěru 2016

24.11.2016 EEIP ve spolupráci s Univerzitou Karlovou zveřejnila studii, která je výsledkem 6. ročníku  projektu Navigátor bezpečného úvěru (garantem projektu je Prof. Michal Mejstřík, manažerem projektu je Matěj Urban), jehož cílem je: 1)   zmapovat a popsat český trh spotřebitelských půjček, 2)   posoudit kvalitu jednotlivých …

Restrukturalizační plán SPA HOTEL THERMAL Karlovy Vary

13.01.2016 V závěru roku 2015 zpracovala EEIP restrukturalizační plán pro společnost THERMAL-F, a.s., jež je ze 100% vlastněna Ministerstvem financí České republiky (MFČR). THERMAL-F provozuje čtyřhvězdičkový SPA HOTEL THERMAL, jeden z nejvýznamnějších hotelů v Karlových Varech, v kterém se každoročně koná Mezinárodní filmový festival …