Novinky

Zákon o právu na digitální službu Zákonem roku 2019

04.05.2020 Zákon o právu na digitální službu, k jehož vzniku významným způsobem přispěla také společnost EEIP, obsadil první místo v prestižní anketě Zákon roku 2019 vyhlašované společností Deloitte Legal.

Where are the Roots and Way out? Big Picture: economy responses and transformations

28.03.2020 Jaké mohou být dopady pandemie COVID-19 na globální a českou ekonomiku? Tomuto aktuálnímu a mimořádně důležitému tématu se aktivně věnuje také EEIP a prof. Michal Mejstřík, který na téma již několikrát pohovořil v TV. Prezentace s množstvím relevantních informací a …

RIA k zákonu o právu na digitální službu

20.01.2020 Společnost EEIP zpracovala na konci roku 2018 Hodnocení dopadů regulace (RIA) k návrhu zákona o právu na digitální službu, jenž se má stát v následujících letech základním stavebním kamenem českého e-governmentu. Zákon byl posléze přijat a dne 17. 1. 2020 …

RIA k návrhu věcného záměru rekodifikace veřejného stavebního práva

19.09.2019 Na začátku roku 2019 dokončila EEIP zprávu Hodnocení dopadů regulace (RIA) k návrhu věcného záměru rekodifikace veřejného stavebního práva. 

Případová studie přechodu na opakovaně použitelné obaly na farmářských trzích na Náplavce

 Na začátku roku 2019 dokončila EEIP případovou studii pro Ministerstvo životního prostředí, ve které zkoumala možnosti přechodu z jednorázových na opakovaně použitelné obaly a nádobí na oblíbených farmářských trzích na pražské Náplavce.

Navigátor bezpečného úvěru 2018

17.04.2019 EEIP ve spolupráci s Univerzitou Karlovou zveřejnila studii, která je výsledkem 8. ročníku projektu Navigátor bezpečného úvěru (garantem projektu je Prof. Michal Mejstřík, zpracovatelem projektu je Daniel Džmuráň), jehož cílem je: 1)   zmapovat a popsat český trh spotřebitelských půjček, 2)   posoudit kvalitu jednotlivých …

Validace a varianty úprav systému financování přeneseného výkonu státní správy

 EEIP spolu se svými partnery zpracovala pro Ministerstvo vnitra analýzu současného stavu financování přeneseného výkonu státní správy různými kategoriemi obcí a kraji a zhodnotila možné úpravy, které by vedly ke zefektivnění a zvýšení transparentnosti distribuce prostředků a odstranění nedostatků současného systému.

Firemní dárcovství v České republice – vývoj, současný stav a překážky rozvoje jeho jednotlivých forem

02.08.2018 Společnost EEIP, a.s. zpracovala analýzu stavu firemního dárcovství v ČR a na základě  zjištěných skutečností navrhla změny, které mohou posílit motivaci firem k filantropickým aktivitám. Součástí analýzy bylo rozsáhle šetření vedené formou dotazníkového šetření a polostrukturovaných rozhovorů s dotčenými stranami …

Poradenství v oblasti behaviorální ekonomie

25.10.2017 Implementace behaviorálních metod je výrazným celosvětovým trendem a umožňuje využití poznatků zkoumaných např. prof. Richardem Thalerem, který v roce 2017 za aktivity na poli Behaviorální ekonomie (BE) získal Nobelovu cenu za ekonomii. více: Behaviorální ekonomie  

Nástroj EEIP pro hledání firemních exportních příležitostí a vyhledání koncových zákazníků

22.06.2017 EEIP vytvořila exportní model sloužící k prioritizaci exportních příležitostí pro konkrétní firmy.  Export Decision Support Model (EDSM) s analytickou podporou pracovníků EEIP umožňuje na základě absorpční schopnosti dovozního trhu, růstového potenciálu a kompatibility ve vztahu k české ekonomice identifikovat vhodné …