Novinky

EEIP navrhla model zálohového systému pro jednorázové nápojové obaly v ČR

 V průběhu roku 2020 připravili experti EEIP pod vedením prof. Mejstříka komplexní studii, jejímž hlavním přínosem je detailní návrh funkčního modelu depozitního systému pro nápojové PET lahve a plechovky pro Českou republiku. Studie byla následně představena 2. března 2021 na …

Prof. Mejstřík pro TÉMA: Pandemie jen urychlila nutné změny

 „Přicházející změny byly zřetelné už před koronakrizí, dění kolem covid-19 je jenom znatelně urychluje,“ říká prof. Michal Mejstřík v rozsáhlém rozhovoru pro týdeník TÉMA, v němž se vyjadřuje k mnoha aktuálním tématům. Hovoří mimo jiné o boji s pandemií koronaviru i jeho …

Nový stavební zákon, k němuž EEIP zpracovala zprávu RIA, schválila vláda

 Vláda na svém zasedání v pondělí 24. srpna schválila nový stavební zákon, ke kterému EEIP zpracovala Hodnocení dopadů regulace a finální zprávu RIA. Klíčová norma tak nyní směřuje k projednávání do Poslanecké sněmovny.

Studie ověřující ekonomické řešení stavby nové haly Kongresového centra

 Na přelomu let 2019 a 2020 zpracovali experti EEIP ve spolupráci se společností di5 architekti inženýři s.r.o. studii ověřující ekonomické a projektově-technické řešení stavby nové haly Kongresového centra Praha (KCP).

RIA k návrhu zákona o opatřeních k přechodu ČR k nízkouhlíkové energetice (2020)

 Společnost EEIP zpracovala v roce 2020 pro MPO Hodnocení dopadů regulace (RIA) k návrhu zákona o opatřeních k přechodu České republiky k nízkouhlíkové energetice.

Analýza používání finančních nástrojů v zahraniční rozvojové spolupráci (ZRS) a srovnání institucionálního nastavení ve vybraných zemích (2019)

 V roce 2019 zpracovala společnost EEIP v rámci projektu BETA2 TAČR  pro Ministerstvo zahraničních věcí analýzu používání finančních nástrojů v zahraniční rozvojové spolupráci.

RIA k návrhu nařízení vlády o podmínkách podpory revitalizace brownfieldů pro jiné než hospodářské využití (2020)

 V roce 2020 provedla EEIP Hodnocení dopadů regulace  a připravila pro MMR zprávu RIA k návrhu nařízení vlády o podmínkách pro podporu revitalizace brownfieldů pro jiné než hospodářské využití.

RIA k transpozici evropského kodexu pro elektronické komunikace (2019)

 V roce 2019 zpracovala společnost EEIP pro MPO Hodnocení dopadů regulace (RIA) k implementaci Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/1972 ze dne 11. prosince 2018, kterou se stanoví evropský kodex pro elektronické komunikace.

RIA k návrhu zákona o službách platforem pro sdílení videonahrávek (2018)

 Společnost EEIP zpracovala v roce 2018 pro MK Hodnocení dopadů regulace (RIA) ke změnám potřebným k implementaci směrnice EP a Rady, kterou se mění směrnice 2010/13/EU o koordinaci některých právních a správních předpisů členských států upravujících poskytování audiovizuálních mediálních služeb s ohledem …

Prof. Mejstřík k tématu Fondu obnovy a rozpočtu EU

 Prof. Michal Mejstřík promluvil ve vysílání České televize k problematice Fondu obnovy a rozpočtu Evropské unie na období následujících 7 let. Jeho kompletní vystoupení lze sledovat na webu ČT zhruba v čase 39:20.