Novinky

RIA k zákonu o právu na digitální služby

17.04.2019 Společnost EEIP zpracovala Hodnocení dopadů regulace (RIA) k návrhu zákona o právu na digitální služby, ze kterého čerpá Důvodová zpráva, doručená spolu se samotným návrhem 9. dubna 2019 poslancům PSP ČR. Hlavním cílem návrhu je zásadním způsobem posílit práva fyzických a právnických …

Navigátor bezpečného úvěru 2018

 EEIP ve spolupráci s Univerzitou Karlovou zveřejnila studii, která je výsledkem 8. ročníku projektu Navigátor bezpečného úvěru (garantem projektu je Prof. Michal Mejstřík, zpracovatele projektu je Daniel Džmuráň), jehož cílem je: 1)   zmapovat a popsat český trh spotřebitelských půjček, 2)   posoudit kvalitu jednotlivých …

Validace a varianty úprav systému financování přeneseného výkonu státní správy

 EEIP spolu se svými partnery zpracovala pro Ministerstvo vnitra analýzu současného stavu financování přeneseného výkonu státní správy různými kategoriemi obcí a kraji a zhodnotila možné úpravy, které by vedly ke zefektivnění a zvýšení transparentnosti distribuce prostředků a odstranění nedostatků současného systému.

Firemní dárcovství v České republice – vývoj, současný stav a překážky rozvoje jeho jednotlivých forem

02.08.2018 Společnost EEIP, a.s. zpracovala analýzu stavu firemního dárcovství v ČR a na základě  zjištěných skutečností navrhla změny, které mohou posílit motivaci firem k filantropickým aktivitám. Součástí analýzy bylo rozsáhle šetření vedené formou dotazníkového šetření a polostrukturovaných rozhovorů s dotčenými stranami …

Poradenství v oblasti behaviorální ekonomie

25.10.2017 Implementace behaviorálních metod je výrazným celosvětovým trendem a umožňuje využití poznatků zkoumaných např. prof. Richardem Thalerem, který v roce 2017 za aktivity na poli Behaviorální ekonomie (BE) získal Nobelovu cenu za ekonomii. více: Behaviorální ekonomie  

Nástroj EEIP pro hledání firemních exportních příležitostí a vyhledání koncových zákazníků

22.06.2017 EEIP vytvořila exportní model sloužící k prioritizaci exportních příležitostí pro konkrétní firmy.  Export Decision Support Model (EDSM) s analytickou podporou pracovníků EEIP umožňuje na základě absorpční schopnosti dovozního trhu, růstového potenciálu a kompatibility ve vztahu k české ekonomice identifikovat vhodné …

Navigátor bezpečného úvěru 2016

24.11.2016 EEIP ve spolupráci s Univerzitou Karlovou zveřejnila studii, která je výsledkem 6. ročníku  projektu Navigátor bezpečného úvěru (garantem projektu je Prof. Michal Mejstřík, manažerem projektu je Matěj Urban), jehož cílem je: 1)   zmapovat a popsat český trh spotřebitelských půjček, 2)   posoudit kvalitu jednotlivých …

Restrukturalizační plán SPA HOTEL THERMAL Karlovy Vary

13.01.2016 V závěru roku 2015 zpracovala EEIP restrukturalizační plán pro společnost THERMAL-F, a.s., jež je ze 100% vlastněna Ministerstvem financí České republiky (MFČR). THERMAL-F provozuje čtyřhvězdičkový SPA HOTEL THERMAL, jeden z nejvýznamnějších hotelů v Karlových Varech, v kterém se každoročně koná Mezinárodní filmový festival …

Procesně personální audit ve společnostech Vítkovice Power Engineering a Vítkovice Heavy Machinery

03.04.2014 Procesně-personální audit obsahoval analýzu kapacity pro vykonávání činností u jednotlivých pracovních pozic THP pracovníků a režijních dělníků, z analýzy vyplynulo nastavení optimálních kapacit. Audit probíhal ve společnostech Vítkovice Heavy Machinery a Vítkovice Power Engineering a kromě nastavení optimálních procesů a kapacit …

Analýza současného stavu a budoucího vývoje v oblasti digitalizace rozhlasového vysílání v České republice

28.03.2014 Ministerstvo kultury ČR připravuje novelu zákona, která by měla podpořit další vývoj v plánované digitalizaci rozhlasového vysílání. Tato novela by dle aktuálního legislativního plánu měla být předložena v květnu 2014. V souvislosti s touto chystanou právní změnou vypracovala společnost EEIP v prosinci 2013 pro …