Novinky

Nový stavební zákon, k němuž EEIP zpracovala zprávu RIA, schválila vláda

28.08.2020 Vláda na svém zasedání v pondělí 24. srpna schválila nový stavební zákon, ke kterému EEIP zpracovala Hodnocení dopadů regulace a finální zprávu RIA. Klíčová norma tak nyní směřuje k projednávání do Poslanecké sněmovny.

Studie ověřující ekonomické řešení stavby nové haly Kongresového centra

 Na přelomu let 2019 a 2020 zpracovali experti EEIP ve spolupráci se společností di5 architekti inženýři s.r.o. studii ověřující ekonomické a projektově-technické řešení stavby nové haly Kongresového centra Praha (KCP).

RIA k návrhu zákona o opatřeních k přechodu ČR k nízkouhlíkové energetice (2020)

 Společnost EEIP zpracovala v roce 2020 pro MPO Hodnocení dopadů regulace (RIA) k návrhu zákona o opatřeních k přechodu České republiky k nízkouhlíkové energetice.

Analýza používání finančních nástrojů v zahraniční rozvojové spolupráci (ZRS) a srovnání institucionálního nastavení ve vybraných zemích (2019)

 V roce 2019 zpracovala společnost EEIP v rámci projektu BETA2 TAČR  pro Ministerstvo zahraničních věcí analýzu používání finančních nástrojů v zahraniční rozvojové spolupráci.

RIA k návrhu nařízení vlády o podmínkách podpory revitalizace brownfieldů pro jiné než hospodářské využití (2020)

 V roce 2020 provedla EEIP Hodnocení dopadů regulace  a připravila pro MMR zprávu RIA k návrhu nařízení vlády o podmínkách pro podporu revitalizace brownfieldů pro jiné než hospodářské využití.

RIA k transpozici evropského kodexu pro elektronické komunikace (2019)

 V roce 2019 zpracovala společnost EEIP pro MPO Hodnocení dopadů regulace (RIA) k implementaci Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/1972 ze dne 11. prosince 2018, kterou se stanoví evropský kodex pro elektronické komunikace.

RIA k návrhu zákona o službách platforem pro sdílení videonahrávek (2018)

 Společnost EEIP zpracovala v roce 2018 pro MK Hodnocení dopadů regulace (RIA) ke změnám potřebným k implementaci směrnice EP a Rady, kterou se mění směrnice 2010/13/EU o koordinaci některých právních a správních předpisů členských států upravujících poskytování audiovizuálních mediálních služeb s ohledem …

Prof. Mejstřík k tématu Fondu obnovy a rozpočtu EU

19.07.2020 Prof. Michal Mejstřík promluvil ve vysílání České televize k problematice Fondu obnovy a rozpočtu Evropské unie na období následujících 7 let. Jeho kompletní vystoupení lze sledovat na webu ČT zhruba v čase 39:20.  

Zákon o právu na digitální službu Zákonem roku 2019

04.05.2020 Zákon o právu na digitální službu, k jehož vzniku významným způsobem přispěla také společnost EEIP, obsadil první místo v prestižní anketě Zákon roku 2019 vyhlašované společností Deloitte Legal.

Where are the Roots and Way out? Big Picture: economy responses and transformations

28.03.2020 Jaké mohou být dopady pandemie COVID-19 na globální a českou ekonomiku? Tomuto aktuálnímu a mimořádně důležitému tématu se aktivně věnuje také EEIP a prof. Michal Mejstřík, který na téma již několikrát pohovořil v TV. Prezentace s množstvím relevantních informací a …