Přehled transakcí

EEIP je jedna z nejvýznamnějších českých společností  působících ve finančním poradenství. EEIP je dlouhodobě zařazována do seznamu Prague Business Journal – Book of Lists mezi nejvýznamnější společnosti v oboru finančního poradenství při fúzích, akvizicích, privatizacích a MBO. Od svého založení v roce 1991 se EEIP podílela na více než 80 transakcích a větších projektů, jejichž výnosy dosahují několik miliard EUR.

Významné reference řadíme do 4 specifických kategorií:

  • Corporate finance (obsahující poradenství u fúzí a akvizic, Due diligence, prodej firem, MBO, privatizaci, rizikový kapitál, private equity, zajišťování financování a soukromé umístění depozitních certifikátů)
  • Restrukturalizace (obsahující poradenství věřitelům, poradenství společnostem v krizi a insolvenci, poradenství insolvenčním správcům a outsourcing)
  • Poradenství (obsahující postakviziční poradenství, analýzy dopadů změn předpisů na podnikatelské aktivity, případové studie a poradenství v oblasti strukturálních fondů)
  • Hodnocení dopadů regulace (zpracování, konzultace a školení)

Mezi nejvýznamnější transakce EEIP v oblasti Corporate finance patří:

Mezi nejvýznamnější transakce EEIP v oblasti Restrukturalizace patří:

Mezi nejvýznamnější transakce EEIP v oblasti Poradenství patří:

Mezi nejvýznamnější reference EEIP v oblasti Hodnocení dopadů regulace patří: