Školení RIA pro Ministerstvo vnitra ČR (2016)

Zadavatel: Ministerstvo vnitra

Období: 2017

Součástí školení byl úvod do problematiky – co je metoda RIA, její institucionální zakotvení v českém prostředí, případy, kdy musí být zpracována a předložena v rámci důvodové zprávy s věcným záměrem zákona či jeho paragrafovým zněním a případné výjimky z této povinnosti, obsah závěrečné zprávy RIA a požadovaná obsahová náplň jednotlivých částí. Školení dále obsahovalo ukázku dobré a špatné praxe v ČR na vybraných RIA předložených Komisi RIA k posouzení a zveřejněných na webových stránkách. Tyto příklady byly voleny tak, aby účastníkům pomohly správně pochopit důvody jednotlivých kroků prováděných v rámci procesu RIA a upevnit znalost získanou v předchozí teoretické části. Školení bylo ukončeno krátkým praktickým cvičením.