Akvizice AE & E

V únoru 2011 se EEIP stala exkluzivním finančním poradcem společnosti AE&E CZ, s.r.o., české dceřiné společnosti skupiny AE&E Group sídlící ve Vídni. AE&E Group vstoupila do insolvence v listopadu 2010 a prakticky ponechala českou dceru svému osudu s několika riskantními projekty a bez přístupu k projektovému financování. Právním poradcem transakce byla jmenována společnost Salans Europe LLP.

V průběhu svého mandátu společnost EEIP zorganizovala prodejní proces pro AE&E CZ a později pro insolvenčního správce poté, co AE&E CZ na sebe podala na konci května 2011 insolvenční návrh. Vzhledem k povaze podnikání společnosti a ke struktuře jejích aktiv bylo nutné dokončit vstup nového majitele v co nejkratším časovém období tak, aby důvěra zákazníků i zaměstnanců v budoucnost společnosti zůstala zachována.

Výsledkem prodejního procesu bylo převzetí prakticky veškerých aktiv a zaměstnanců AE&E CZ s.r.o. společností Bilfinger Berger Power Services, členem skupiny Bilfinger Berger. Smlouva o převodu aktiv nabyla účinnosti 11. července 2011, pouhých 41 dní od podání insolvenčního návrhu, a díky ní bylo zachráněno 160 pracovních míst a také významná část existujících i potenciálních pohledávek věřitelů a obchodních partnerů, které mohly dosáhnout výše až 200 mil. eur. Bývalá AE&E CZ nyní působí pod značkou Babcock Borsig Steinmüller.

AE&E CZ (nyní je její činnost provozována pod společností Babcock Borsig Steinmüller s.r.o.) je inženýrská společnost se sídlem v Brně. Společnost dodává součásti energetických zařízení, zejména pak kotle na odpadní teplo a kotle na biomasu. 

Bilfinger Berger je vedoucí mezinárodní skupina poskytující služby pro průmysl, nemovitosti a infrastrukturu, kótovaná na frankfurtské burze. Je členěna do čtyř divizí: Průmyslové služby, Energetické služby, Stavební služby a služby správy budov a Výstavba a koncese.