Možnosti mikroúvěrů pro zranitelné osoby, mikropodniky a sociální podniky (2016)

Zadavatel: Technologická agentura České republiky

Období: 2016

Analýza právních předpisů upravujících poskytování mikroúvěrů pro zahájení podnikání zranitelným osobám, mikropodnikům a sociálním podnikům v ČR a na základě zjištěných skutečností definice změn legislativy pro odstraňování bariér a zlepšení přístupu k podnikatelským úvěrům u cílových skupin při dodržování principu bezpečného úvěrování.