IT a telekomunikace

Jelikož společnost EEIP považuje transparentnost a nízkou administrativní náročnost procesů probíhajících v rámci veřejné správy za klíčovou složku efektivně fungujícího státu, vyvinula v této oblasti např. profil zadavatele zInfo.cz, který umožňuje zveřejňovat informace o zakázkách podle zákona i nad jeho rámec či standard jednotící vykazování veřejných zakázek ve vztahu k orgánům veřejné správy, ale také tok poptávek potenciálním dodavatelům např. prostřednictvím služeb třetích stran.