Vyhodnocení dopadů rozšíření možností odpočtů výdajů na vědu a výzkum v nákladech společnosti

Název: Vyhodnocení dopadů rozšíření možností odpočtů výdajů na vědu a výzkum v nákladech společnosti v návaznosti na změny, které po 1. 1. 2015 nastanou v zákoně o dani z příjmu.

Zadavatel: Technologická agentura ČR

Období: 2012

V rámci studie byly zpracovány následující oblasti:

–  popis stávajícího stavu – možnosti uplatnění odpočtu nákladů vynaložených na vědu a výzkum;

–  provedení odhadů dopadů rozšíření nákladů, které je možno uplatnit jako výdaj na výzkum a vývoj;

–  kvantitativní a kvalitativní vyhodnocení dopadů změny na nepřímé výdaje na vědu a výzkum, popis z hlediska podnikové sféry, akademické sféry a veřejných rozpočtů.