ZVU

V období 2000 – 2001 působila EEIP jako finanční poradce majoritního akcionáře skupiny ZVU. Konkrétně poskytovala EEIP poradenství při prodeji akcií skupiny ZVU a při řešení závazků ZVU vůči České konsolidační bance.

Seskupení společností ZVU představuje vyváženou kombinaci inženýrských, výrobních a servisních kapacit, zaměřených na potravinářské, chemické, energetické a ekologické systémy. Od svého založení v roce 1869 shromáždilo rozsáhlé znalosti a zkušenosti ve všech oborech činnosti, disponuje procesní technologií pro pivovary, cukrovary i pro některé chemické procesy. Zároveň je i dodavatelskou firmou, která má zkušenosti z výstavby a uvádění do provozu velkých investičních celků.