RIA k návrhu zákona o veřejných službách a přepravě cestujících

V roce 2009 zpracovala společnost EEIP pro Ministerstvo dopravy velkou RIA k návrhu zákona o veřejných službách v přepravě cestujících, ve které byla sledována adaptace právního řádu ČR na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1370/2007 o veřejných službách v přepravě cestujících po železnici a silnici a o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 1191/69 a č. 1107/70. V této studii bylo detailně vyhodnoceno celkem 10 problémových okruhů týkajících se změn regulace v oblasti dopravy, které byly navrženy odborníky z praxe nebo vycházely z uvedeného nařízení Evropského parlamentu a Rady. V rámci těchto okruhů byly řešeny otázky legislativy, zavedení povinných standardů a financování veřejné dopravy.

Přehled okruhů zde.