Private equity

Fondy soukromého kapitálu (private equity) jsou fondy, které spravují majetek soukromých investorů, bank, penzijních fondů a dalších institucí. Jejich správci hledají zajímavé zhodnocení svěřených prostředků a obvykle investují do fungujících malých a středně velkých podniků se zajímavou nabídkou výrobků a služeb, vysoce kvalifikovaným managementem a slibným potenciálem růstu.

EEIP aktivně spolupracuje s domácími i zahraničními private equity fondy, pro které poskytuje služby vyhledání vhodných akvizičních příležitostí a zprostředkování jednání mezi private equity fondem a samotnou firmou. EEIP rovněž zabezpečuje služby finančního poradenství při samotné akvizici podílů v cílových společnostech (oceňování, koordinace due-diligence, asistence při vyjednávání) a rovněž organizuje a radí při prodejích společností z portfolia fondu.