Poradenství v oblasti behaviorální ekonomie

Společnost EEIP se mimo jiné oblasti zabývá aplikací Behaviorální ekonomie například v oblasti veřejné správy nebo firemních procesů.

Implementace behaviorálních metod je výrazným celosvětovým trendem a umožňuje využití poznatků zkoumaných např. prof. Richardem Thalerem, který v roce 2017 za aktivity na poli Behaviorální ekonomie (BE) získal Nobelovu cenu za ekonomii. V návaznosti na BE a zájmu o zjednodušení a zefektivnění veřejné správy, například za použití reálnějších modelů zohledňujících lidské chování, se dostávají do popředí veřejného zájmu tzv. behaviorální poradní týmy (působící v UK, Holandsku, USA a dále). Použitím vědeckých poznatků z Behaviorální ekonomie jsou kombinovány znalosti z psychologie člověka a ekonomické teorie. Za použití této unikátní kombinace jsou odhalovány nedostatky doposud převažující neoklasické ekonomické teorie, a to sice, že člověk se nechová vždy perfektně racionálně, ale naopak ke svému rozhodování používá mentální zkratky tzv. „heuristics“. Tyto mentální zkratky vyhodnocují pouze omezené množství skutečností a tím pádem vedou k systematickým chybám tzv. „bias“ při vyhodnocení reálné situace. Mezi úspěšné aplikace se řadí například zvýšení účasti na penzijním systému velkých firem, zvýšení dodržování daňových povinností nebo zvýšení participace v programu dárcovství orgánů.

zjistit více: Behaviorální aspekty a aplikace