Korfil

EEIP poskytovala poradenské služby společnosti KORFIL a jejím akcionářům v průběhu procesu insolvence (zpracování podkladů pro moratorium, příprava reorganizačního plánu, jednání s věřiteli) a rovněž zajišťovala proces vyhledání investora projektu. Společnost KORFIL se dostala do obtíží se zdroji financování a byl na ní vyhlášen úpadek v průběhu realizace projektu výstavby závodu na výrobu bioetanolu s kapacitou 1 milion hektolitrů ročně.