Kultura a média

Společnost EEIP má jako subjekt, který zpracoval několik rozsáhlých hodnocení dopadů regulace pro Ministerstvo kultury a realizoval transakce v mediální oblasti, důvěrnou znalost trendů a vztahů v odvětví.