Metodika pro hodnocení nabídek dle ekonomické výhodnosti (2016)

Zadavatel: Ministerstvo pro místní rozvoj

Období: 2016

Metodika obsahuje podrobný postup pro zadávání veřejných zakázek na základě hodnocení ekonomické výhodnosti nabídek dle zákona č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

Práce je k dispozici na stránkách MMR.