Analýza, sestávající ze tří oddělených okruhů, k aktuálním tématům pro přizpůsobení autorského práva digitálnímu prostředí (2018)

První část analýzy zpracovávané v souvislosti s projednáváním Směrnice o autorském právu na jednotném digitálním trhu se týkala zejména činnosti nakladatelů a vydavatelů. Zahrnovala tak především analýzu níže specifikovaných oblastí:

  • problematiku vytěžování textů a dat z hlediska autorského práva – jež je předmětem ustanovení v článcích 3 a 3a směrnice;
  • výjimku z autorských práv ve prospěch vzdělávání – jež je předmětem ustanovení v článku 4 směrnice;
  • ochranu ekonomických zájmů vydavatelů periodického tisku, zejm. v oblasti užití periodického tisku on-line (jež je předmětem článku 11 směrnice), včetně analýzy dopadů navrhovaného zavedení práva autorů na podíl na dodatečných příjmech vydavatelů (jež je předmětem článku 11 odstavce 4a směrnice ve znění schváleným Evropským parlamentem dne 12. 9. 2018);
  • ochranu ekonomických zájmů nakladatelů a vydavatelů, zejm. z hlediska činností knihoven, tedy půjčování (jež je předmětem článku 12 směrnice) a z hlediska povinností spojených s povinnými výtisky (jež je předmětem článku 10a směrnice ve znění schváleným Evropským parlamentem dne 12. 9. 2018)

Druhá část se zabývala oblastí ochrany ekonomických zájmů vydavatelů periodického tisku, zejm. v oblasti užití periodického tisku on-line (čl. 11), včetně dopadů navrhovaného zavedení práva autorů na podíl na dodatečných příjmech vydavatelů (čl. 11 odst. 4A).

Poslední část studie analyzovala otázku výjimky ve prospěch poskytovatelů zdravotních služeb (§ 23 autorského zákona) a zvýhodnění poskytovatelů zdravotních služeb (§ 98e odst. 4 autorského zákona).