RIA k návrhu zákona o kinematografii (2009)

V roce 2009 zpracovala společnost EEIP pro Ministerstvo kultury ČR velkou RIA k návrhu zákona o kinematografii, která se stala přílohou Koncepce české kinematografie a filmového průmyslu 2010-2016. RIA hodnotila tři věcné celky, do kterých byl návrh zákona o kinematografii rozčleněn:

  • financování (a to jak financování české kinematografie jako uměleckého oboru, tak financování filmového průmyslu formou pobídek ze strany státu);
  • evidenci audiovizuálních děl a subjektů působících v audiovizi;
  • a vyhodnocuje možnost zavedení klasifikace audiovizuálních děl.

V rámci RIA je rovněž řešena otázka transformace některých státních institucí, které v současnosti působí v oblasti kinematografie a filmového průmyslu. Sekce věnovaná financování filmového průmyslu formou pobídek ze strany státu sloužila jako podklad při tvorbě Programu podpory filmového průmyslu, který zpracovalo Ministerstvo kultury a který byl schválen vládou České republiky v říjnu 2009.