RIA k návrhu zákona o opatřeních k přechodu ČR k nízkouhlíkové energetice (2020)

Společnost EEIP zpracovala v roce 2020 pro MPO Hodnocení dopadů regulace (RIA) k návrhu zákona o opatřeních k přechodu České republiky k nízkouhlíkové energetice.

ČR se zavázala přispět k cíli klimaticky neutrální EU do roku 2050. V rámci Národního investičního plánu ČR 2020–2050 byl jako prostředek k dosažení těchto cílů zvolen rozvoj bezemisní energie – obnovitelných zdrojů energie a jaderné energie.

Podpora obnovitelných zdrojů energie již byla upravena zákonem č. 165/2012 Sb., o podporovaných zdrojích energie a změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Právní úprava pro podporu jaderných zdrojů v zájmu ochrany klimatu však doposud neexistovala. Hodnocení dopadů regulace (RIA) tak posoudila potřebu takové regulace spolu s kvantifikací jejích nákladů a přínosů v obdobné logice jako je tomu u podpory obnovitelných zdrojů.

Kompletní zpráva RIA je ke stažení zde: https://apps.odok.cz/attachment/-/down/KORNBS6C2WTD