RIA k návrhu věcného záměru zákona o změně fungování systému financování dopravní infrastruktury (2012)

Zadavatel: Ministerstvo dopravy

Období: 2012

Zpracování analýzy legislativního rámce problematiky investic do dopravní infrastruktury a návrhu věcného záměru zákona (společně s Havel, Holásek a Partners s.r.o.). Důraz byl kladen na změnu struktury Ředitelství silnic a dálnic, s cílem jejího zásadního zefektivnění.