Alcatel Czech

V roce 2004 poskytovala EEIP poradenskou podporu společnosti Alcatel Czech (nyní Alcatel-Lucent Czech s.r.o.) při analýze a přípravě projektu outsourcingu procesů a činností souvisejících s údržbou vnější telekomunikační sítě společnosti Český Telecom. Mandát EEIP sestával z realizace detailní due diligence, dílčího personálního auditu, sestavení business modelů pro novou organizaci a cenové kalkulace a alokace nákladů pro každou nabízenou službu. Tento projekt byl zahájen novým manažerským týmem Českého Telecomu s jasným cílem zvýšit efektivitu, nalézt nadbytečné kapacity a soustředit se na klíčové činnosti se základní vizí zlepšit hospodaření společnosti. Mandát EEIP pro Alcatel Czech, s.r.o. sestával z několika úkolů:

    • realizace detailní finanční, právní, smluvní a částečně i fyzické due diligence – tento proces umožnil expertům z EEIP seznámit se do hloubky s provozem společnosti Český Telecom, zejména s ohledem na technický stav sítě, použité technologie a rovněž rozhodující dodavatele technologie;
    • dílčí personální audit, který zahrnoval popis jednotlivých elementárních úkolů vykonávaných zaměstnanci Českého Telecomu, analýzu manažerské struktury a způsobů řízení; s použitím mezinárodních měřítek (benchmarking) s typickou produktivitou práce v oboru byly nalezeny výrazné rozdíly mezi skutečným počtem zaměstnanců a počtem skutečně nezbytným k plnění funkcí společnosti;
    • sestavení business modelů pro novou organizaci, definice rozhraní mezi dodavatelem služeb a outsourcingovým zákazníkem, identifikace potenciálních opatření ke zvýšení efektivnosti s ohledem na rozsah servisní sítě v zemi;
    • cenová kalkulace a alokace nákladů pro každou službu nabízenou zákazníkovi; definice každé jednotlivé služby, využití zahraničních zkušeností v případě, kdy lze očekávat nárůst efektivity.

Klient Alcatel Czech, s.r.o. několikrát postoupil na užší seznam potenciálních dodavatelů – z původních osmi kandidátů na seznam pěti a později dvou. Přes prokázanou znalost a perfektní kompetentnost společnosti Alcatel Czech, s.r.o. se vedení společnosti Český Telecom, a.s. v květnu 2005 rozhodlo zvolit si za svého dodavatele vyčleněné údržby společnost Siemens.

Více o Outsourcingu…