Zdravotnictví

Zdravotnictví je v současné době jedním z nejdiskutovanějších oborů v České republice. Na jedné straně je zde vytvářen tlak na kvalitu, rozsah a dostupnost lékařské péče, na stranu druhou jsou tyto aspekty limitovány dostupností finančních prostředků. Hlavním problémem, který je mezi odbornou veřejností řešen, je jak zajistit udržitelné, efektivní a dlouhodobě stabilní fungování systému poskytování zdravotní péče.

EEIP v této oblasti zpracovala v rámci projektu “Investice do zdravı́ v ČR – Je možné zvýšit zdravou délku života občanů ČR o 2 roky do roku 2020? A můžeme si to dovolit?” studii shrnující a hodnotící základní fakta o vývoji jednotlivých indikátorů v oblasti zdravotnictví v ČR a analyzující data z aktuálních odborných studií o zdravotním stavu populace. Dále se EEIP podílela na několika transakcích v oblasti fúzí a akvizic.