RIA k návrhu věcného záměru zákona o liniových stavbách (2014)

Název: Hodnocení dopadů regulace k Návrhu nového věcného záměru zákona o liniových stavbách

Zadavatel: Ministerstvo dopravy

Období: 2014

Zpracování problematiky včetně analýzy institutu Plánu potřeb, dopracování věcného záměru a spolupráce na vypořádání připomínek uplatněných v rámci meziresortního připomínkového řízení a při projednávání v pracovních komisích Legislativní rady vlády.