Evropské hodnocení dopadů (IA)

Dne 1. června 2012 se v Lichtenštejnském paláci v Praze uskutečnila konference k problematice hodnocení dopadů regulace v České republice a dalších státech OECD. Konferenci pořádala Sekce Legislativní rady vlády Úřadu vlády ČR ve spolupráci s Organizací pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD) a Institutem ekonomických studií FSV Univerzity Karlovy v Praze. Cílem byla prezentace nového přístupu k procesu provádění hodnocení dopadů regulace v České republice a jeho srovnání s postupy uplatňovanými v zemích OECD s rozvinutým systémem hodnocení dopadů regulace.

Klíčovým tématem byl zejména v Evropě (Německo, VB, Švédsko, Holandsko) vznik nezávislých expertních komisí. Pátá komise vznikla v říjnu minulého roku v České republice v podobě komise legislativní rady vlády, vedené jejím předsedou prof. Michalem Mejstříkem. Dalším členem z IES je dr. Pavel Vacek. Shrnutí celého programu konference s jednotlivými prezentacemi lze nalézt na stránce úřadu vlády i na webu OECD.