Komparativní analýza trhu zpětného odběru elektrozařízení s ukončenou životností (2016)

Období: 2016

Předmětem komparativní analýzy tržních a institucionálních charakteristik trhu zpětného odběru elektrozařízení s ukončenou životností bylo zmapování a popis fungování systému kolektivního plnění zpětného odběru elektrozařízení s ukončenou životností v následujících zemích: ČR, Slovensko, Německo, Rakousko, Francie, Španělsko, Velká Británie, Dánsko. Pro Českou republiku studie vychází z návrhu zákona o vybraných výrobcích s ukončenou životností.