Hodnocení dopadů regulace (RIA) k návrhu věcného záměru zákona o zpětném odběru vybraných výrobků

Název: Hodnocení dopadů regulace (RIA) k návrhu věcného záměru zákona o zpětném odběru vybraných výrobků

Zadavatel: Ministerstvo průmyslu a obchodu

Období: 2011

RIA se podrobně zabývá těmito problémovými okruhy:

– hodnocení celkového návrhu (analýza na základě evropských hodnocení dopadů přizpůsobených České republice),

–  kdy se výrobek stává odpadem (samostatně provedená analýza na základě dostupných dat a provedených konzultací s dotčenými subjekty),

–  operátor na trhu s diskutovanými odpady (samostatně provedená analýza na základě dostupných dat a provedených konzultací s dotčenými subjekty) a

–  forma autorizované společnosti (samostatně provedená analýza na základě dostupných dat a provedených konzultací s dotčenými subjekty).