RIA k návrhu věcného záměru zákona o zpětném odběru výrobků s ukončenou životností (2015)

Název: Zpráva RIA a seminář k Návrhu věcného záměru zákona o zpětném odběru výrobků s ukončenou životností

Zadavatel: Úřad vlády ČR

Období: 2014-2015

V rámci studie bylo provedeno posouzení dopadů regulace ve spolupráci s Ministerstvem životního prostředí zaměřené především na činnosti kolektivních systémů, včetně prezentace vzorové RIA příslušným činitelům státní správy.